Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za odrasle

ALFABETO

coffe & Talk


Cofee and talk kursevi za odrasle

Coffee & talk (konverzacijski) kursevi su veoma popularni medju polaznicima koji imaju viši nivo znanja ( od B1 nivoa) i ovo je idealan kurs za ljude koji u izvesnoj meri vladaju prethodno stečenim znanjem a žele da prošire svoj vokabular i da steknu samopouzdanje da bi mogli da koriste strani jezik u svakodnevnim situacijama. Coffee & Talk je konverzacijski kurs koji detaljnije obrađuje aktuelne teme bez strogih okvira : putovanja, kupovina, zdravlje, strane zemlje i kulture, politika, ekonomija, slobodno vreme i upoznavanje. Održava se u opuštenoj atmosferi, u grupi ili u vidu individualnih časova.