Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Nastavni materijali

ALFABETO

Škola stranih jezika


alfabeto skola stranih jezika

Škola stranih jezika ALFABETO radi po nivoima usaglašenim sa COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (CEFR). Po ovom jezičkom okviru, propisanom od strane Saveta Evrope, uči se i utvrđuju nivoi znanja za sve evropske jezike. Ova standardizacija jezičkih nivoa omogućava polaznicima jednostavan prelazak iz jedne škole u drugu, kako kod nas tako i u Evropi.

Prema ovom jezičkom okviru u nastavi koristimo najsavremenija izdanja renomiranih svetskih izdavača (Cambridge, Oxford, Longman, Express Publishing, Hueber, Edilingua, CLE International i drugi) koja su zasnovana na principima konverzacijskog pristupa u nastavi.

Udžbenici su prilagođeni grupnoj i individualnoj nastavi. U radu, osim osnovnih udžbenika, koristimo i dodatni materijal kako bismo stimulisali učenike na razmenu mišljenja i simulacije realnih situacija.

Audio Video MaterijaliKombinovanje svih tih materijala i aktivnosti sa audio i video materijalom donosi najbolje rezultate u savladavanju predviđenog gradiva za dati nivo.

Kalimero Alfabeto Wanted for learning