Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Engleski jezik

Kursevi engleskog jezika se održavaju u prijatnoj atmosferi naše škole...

Francuski jezik

U našoj školi organizuju se kursevi francuskog jezika za decu i odrasle. ...

Nemački jezik

Nakon što polaznika testira profesor nemačkog jezika (testiranje je besplatno) polaznik može izabrati ...

Italijanski jezik

Prepoznajući rano učenje italijanskog jezika kao jedan od ...

Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo da ostanu učenici.
Baruh Spinoza
what-did-you-learn-alfabeto-skola-stranih-jezika