Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za decu i učenike

ALFABETO

Kursevi za učenike osnovce


Kursevi za ucenike osnovce

Kursevi jezika za osnovce su usaglašeni sa programom školskog obrazovanja. Deca se organizuju po grupama po svom uzrastu i nivou znanja. Prema tome profesor bira nastavni materijal koji najviše odgovara toj starosnoj grupi koristeći nastavni materijal renomiranih svetskih izdavača (Cambridge, Oxford, Longman, Express Publishing, Hueber, Edilingua, CLE International i drugi). Nastavu vode profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i sa velikom entuzijazmom prema svom poslu.

Kursevi za osnovce traju devet meseci od septembra do juna, s time što se deca mogu priključiti grupi u bilo kom trenutku, ukoliko poseduju znanje kao i njihovi drugari u toj grupi. Časovi se organizuju dva puta nedeljno i jedan čas traje 50 odnosno 60 minuta.

Naši osnovci, koji su sa nama od prvog razreda, uspešno su upisali jezičke i bilingvijalne gimnazije zahvaljujući svom trudu i stečenom znanju jezika u Alfabetu .