Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za odrasle

ALFABETO

Specijalizovani kursevi


Specijalizovani kursevi za odrasle

Alfabeto škola nudi mogućnost pohađanja specijalizovanih kurseva jezika, koji su fokusirani na određene oblasti u okviru kojih polaznik želi da stekne i unapredi svoje znanje, u skladu sa potrebama svog posla ili ličnim afinitetima.

U skladu sa tim organizujemo poslovne kurseve, ekonomske, turističke, medicinske i pravne kurseve. Za svaki od ovih kurseva se koriste udžbenici koji su uskospecijalizovani za svaku oblast. Cilj ovih kurseva je da se učenici upoznaju sa specijalizovanim terminima sa kojima će se susretati u svom budućem poslu. Obzirom da je kurs usko specijalizovan, neophodno je predznanje iz opšteg engleskog ( francuskog, nemačkog ili italijanskog) jezika.