Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za decu i učenike

ALFABETO

Kursevi za predškolce


Kursevi za predškolce

Nastava za predškolski uzrast namenjena je našim najmlađim polaznicima od 4. do 7. godine pripremajući ih tako , kroz igru, za polazak u školu u kojoj već od prvog razreda uče engleski, odnosno od petog francuski, italijanski i nemački.

Kursevi za predškolce traju devet meseci od septembra do juna , s time što se deca mogu priključiti grupi u bilo kom trenutku, ukoliko poseduju znanje kao i njihovi drugari u toj grupi. Časovi se organizuju dva puta nedeljno i jedan čas traje 45 minuta.

Koristeći nastavni materijal renomiranih svetskih izdavača (Cambridge, Oxford, Longman, Express Publishing, Hueber, Edilingua, CLE International i drugi) koji je prilagođen predškolskom uzrastu naši časovi za najmlađe su kreativni i dinamični. Časovi su organizovani prema uzrastu i potrebama naših najmlađih učenika koji usvajaju strani jezik kroz igru, pesmu i druženje koristeći interaktivne igre, audio i video materijal.