Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za odrasle

ALFABETO

Intenzivni kurs


Intenzivni kursevi za odrasle

Za intenzivni kurseve uglavnom su zainteresovani odrasli polaznici, koji dolaze u školu sa jasnim ciljem da za što kraće vreme savladaju određeni nivo i nauče strani jezik. Ovi kursevi traju 2 meseca, i za to vreme polaznik savlada jedan nivo, a časovi se odrzavaju uglavnom svakog radnog dana.