Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za odrasle

ALFABETO

Individualna nastava


Individualna nastava za odrasle

Individualna nastava je nastava za polaznike kojima više odgovara individualni rad u kome profesor može da uskladi svoj pristup i raspored zahtevima učenika. Individualna nastava je idealna za polaznike koji imaju potrebu da ispune određene ciljeve ili zahtevaju fleksibilan raspored predavanja. Pohađanjem individualnih časova oni mogu da usklade svoje vreme i nastavni materijal sa profesorom koji im se u ovoj vrsti nastave maksimalno posvećuje na svakom času. Nastava se načelno održava dva puta nedeljno, ali polaznik može da odredi ritam kojim želi da pohađa časove u dogovoru sa svojim predavačem.