Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kurs

ALFABETO

nemački jezik


Kurs nemackog jezika

Kursevi nemačkog jezika se održavaju u prijatnoj atmosferi naše škole uz najmodernije metode nastave koristeći nastavni materijal renomiranog nemačkog izdavača (Hueber) koje vode mladi i ambiciozni profesori nemačkog jezika, primenom savremenih i dinamičnih metoda.

U našoj školi kurseve nemačkog jezika delimo na kurseve za decu i kurseve za odrasle. Svaki od ovih kurseva je prilagođen, kroz metodu rada i nastavni materijal, svakom uzrastu počevši od predškolskog uzrasta, pa sve do kuresva za odrasle. Kod formiranja grupa veoma vodimo računa da svi polaznici, kako deca tako i odrasli, u istoj grupi imaju isti nivo znanja jezika kako bi svaki pojedinac mogao da napreduje i najbolje savlada jezik koji uči.

Odrasli

Medju mnogobrojnim kursevima koje nudimo u našoj školi, odrasli polaznici mogu izabrati onaj koji njima najviše odgovara u zavisnosti od njihovih ambicija i potreba. Nakon što polaznika testira profesor nemačkog jezika (testiranje je besplatno) polaznik može izabrati jedan od sledećih kurseva: Redovne kurseve, coffee&talk (konverzacijske) kurseve, individualnu nastavu, intenzivne kurseve i Skype kurseve.

Deca

Prepoznajući rano učenje nemačkog jezika kao jedan od prioritetnih zadataka školovanja u današnje vreme Alfabeto organizuje kurseve za naše najmlađe počevši od njihove 4.godine pa sve do kraja njihovog školovanja, prateći tako njihov razvojni i obrazovni put.

U skladu sa tim nastava je posebno prilagođena našima najmlađim polaznicima kroz predškolski, školski i srednjoškolski program.

Kursevi za decu traju devet meseci, od septembra do juna, i prate pohađenje redovne nastave u školi. Časovi se, u zavisnosti od uzrasta deteta, organizuju dva puta nedeljno po 45 odnosno 60 minuta.

Nastava je u potpunosti prilagođena njihovom uzrastu, tako da se pored udžbenika koristi dodatni materijal, kao što su flash cards, audio i video materijali i razne igrice.

Deca kroz igru, glumu, simulacije realnih govornih situacija, takmičarske kvizove, projekte, i mnoge druge aktivnosti najbolje savladavaju strani jezik gotovo nesvesno, usavršavajući veštinu koja će im obogatiti budući lični i profesionalni život.