Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika
Alfabeto skola stranih jezika

Kursevi za decu i učenike

ALFABETO

Kursevi za učenike srednjoškolce


Kursevi za ucenike srednjoskolce

Kursevi jezika za srednjoškolce prilagodjeni su njihovom nivou stečenog znanja iz osnovne škole i dobra su priprema za buduća polaganja medjunarodnih ispita.

Prema tome profesor bira nastavni materijal koji najviše odgovara toj starosnoj grupi koristeći nastavni materijal renomiranih svetskih izdavača ( Cambridge, Oxford, Longman, Express Publishing, Hueber, Edilingua, CLE International i drugi). Nastavu vode profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i sa velikom entuzijazmom prema svom poslu.

Kursevi za srednjoškolce traju devet meseci od septembra do juna, s time što se deca mogu priključiti grupi u bilo kom trenutku, ukoliko poseduju znanje kao i njihovi drugari u toj grupi. Časovi se organizuju dva puta nedeljno i jedan čas traje 60 minuta.